26/03/08

Penamoa, ou o patio trasero do progreso


Olá,

Hai na Coruña un poboado chabolista chamado Penamoa. Acontece que este poboado se atopa entorpecendo o paso da que se está a chamar "Terceira Ronda" da cidade herculina, o que equivale a dicir que Penamoa é, hoxe por hoxe, máis un incordio que calqueira outra cousa.

Neste lugar habitan agora mesmo, nesto que se dá en chamar "Primeiro mundo", centenares de persoas que malviven nunhas condicións que os benpensantes chaman moi afectadamente "infrahumanas". É dicir: a maioría deles sen auga, sen luz, rodeados de ratas e en ausencia dos servizos públicos mínimos que garantan un algo de salubridade.

Penamoa foi, durante moitos anos, o bairro esquecido da Coruña; e así foi crecendo, e aos pequenos barracóns cedidos polo concello ás primeiras familias que foron alí trasladadas "provisoriamente" (na súa maior parte ciganas) se foron unindo construcións cada vez máis deficientes, familias cada vez máis pobres, co conseguinte incremento do tráfico de drogas, da delincuencia....

E non era un problema demasiado grave, poque non se vía... Mais agora vaise derruír Penamoa, para que chegue "o progreso" e algo hai que facer con toda esa xente. E os mesmos benpensantes que falan das condicións infrahumanas do poboamento se manifestan día si e día tamén para "que lles atopen unha solución, pero o máis lonxe posíbel das nosas casas".

Iso si, nós non somos racistas...

Sem comentários: