26/02/08

Farta!!


Tranquil@s. Non vou falar do espectáculo? televisivo que se montou onte neste Estado para maior gloria dos señores Rajoy e Zapatero.

Do que si quero falar, aínda que non sexa polo miúdo, é do lamentábel momento que está a viver a democracia española. Co bipartidismo instaurado de facto resulta pouco menos que imposíbel escoitar calqueira voz que nos afaste do binómio PP-PSOE/PSOE-PP.

Nesta situación, non podo menos que envexar sistemas políticos como o catalán, cun Parlamento no que seis forzas políticas diferentes poden confrontar ideas tamén distintas que non nos fagan pensar, como é o caso español, que o único que se decide é a alternancia política entre as dúas forzas permanentemente instauradas no poder.

Sem comentários: